CV

Patrik Netopil

* 21.9.1982 Přerov

Vzdělání

 • 2006 - 2013 (Ph.D.) Ostravská univerzita v Ostravě
 • Obor Environmentální geografie.

  Disertační práce: Studium degradace zemědělsky intenzivně využívaných půd se zaměřením na erozi.

 • 2001 - 2006 (Mgr.) Univerzita Palackého v Olomouci
 • Aprobace: učitelství Biologie - Zeměpis a Ochrana životního prostředí pro střední školy

  Diplomová práce: Vývoj vnitřní prostorové struktury města Přerova

 • 1995 - 2001 Gymnázium Jakuba Škody, Přerov.

Praxe

 • 01/2018-12/2022

  QK1810233 Kvantifikace dopadu hospodaření na erozi, kvalitu půd a výnosy pěstovaných plodin s návrhem pěstebních technologií šetrných k životnímu prostředí

 • 02/2017-12/2019

  QK1720303 Retenční schopnost půdy a krajiny a možnosti jejího zvyšování v podmínkách klimatické změny

 • 04/2016-12/2018

  QJ1630422 Ochrana půdy formou optimalizace prostorových a funkčních parametrů prvků krajinné struktury v pozemkových úpravách

 • 04/2016-12/2018

  QJ1620395 Obnova a výstavba rybníků v lesních porostech jako součást udržitelného hospodaření s vodními zdroji v ČR

 • 2015–2016

  EHP fondy 2009 - 2014 - CZ02 Životní prostředí -EHP-CZ02-OV-1-010-2014 - Zavádění retenčních a infiltračních adaptačních opatření v povodí Moravy

 • 04/2012-12/2015

  QJ1230066 Degradace půdy a její vliv na komplex půdních vlastností včetně návrhu nápravných opatření k obnově agroekologických funkcí půdy

 • 04/2012-12/2015

  QJ1220233 Hodnocení území na bývalých rybničních soustavách (vodních plochách) s cílem posílení udržitelného hospodaření s vodními a půdními zdroji v ČR

 • 02/2012-06/2014

  Důsledky a rizika nedodržováni "Evropské úmluvy o krajině", reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0020

 • 06/2012-05/2015

  Inovace studia hydrobiologických disciplín s důrazem na rozšíření možností uplatnění absolventů biologických oborů PřF UP v praxi, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0173

 • 07/2007 – 2011

  Spolupráce na projektu Optimalizace využití zemědělské krajiny, Katedra ekologie a životního prostředí UP Olomouc

 • 7.3. - 1.4. 2005 třítýdenní praxe Gymnázium Jakuba Škody
 • 3.10. - 21.10. 2005 třítýdenní praxe Gymnázium Jakuba Škody

Znalosti

 • anglický jazyk – pokročilý
 • německý jazyk – mírně pokročilý
 • pokročilá znalost práce na PC:
 • OS Windows, OS Linux (Ubuntu), MS Office, MS Project 2007, Adobe Photoshop CS, CMS Moodle

 • GIS software:
 • Arc View 3.x; Arc GIS 9.x, 10.x; ArcPad 7.1/8.0; ERDAS Imagine – Leica Photogrammetry Suite v9.x; Idrisi 32, Andes; Microstation V8;NCSS; Statistica

 • (X)HTML, CSS, PHP
 • řidičský průkaz skupiny B